Povodňová komise Rabí - kontakty



Kulturní dům Rabí

Smlouva o pronájmu KD.pdf



Dotace spolkům - působící v katastrálním území rabí,bojanovice,čepice

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - formát PDF
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku - formát PDF
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku - formát DOC
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku - formát DOC
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku - formát PDF
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - formát DOC



Hrobová místa

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa



Matriční úřad

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o povolení uzavření manželství
Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu
Dotazník k uzavření manželství
Žádost o zapsání příjmení matky na základě uzavření sňatku do RL dítěte
Žádost o nahlížení - doslovný výpis z matričních knih
Dodatek k dotazníku k uzavření manželství
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve
Žádost o vystavení právní způsobilosti k uzavření manželství



Bytové hospodářství

Žádost o byt



Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin - formát DOC
Žádost o povolení kácení dřevin - formát PDF



Silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace



Přidělení čísel popisných a evidenčních

Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu - formát PDF
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu - formát DOC
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou - formát DOC
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou - formát PDF



Územní plán

Návr změny územního plánu - formát DOC
Návr změny územního plánu - formát PDF
Územní plán - Rabí, popis funkčního využití
Územní plán - Rabí výřez
Územní plán - Rabí změna č.1
Územní plán - Čepice
Územní plán - Bojanovice
Územní plán - Rabí
verejna-vyhlaska.pdf
navrh-noveho-uzemniho-planu-rabi.zip