Povodňová komise Rabí - kontaktyKulturní dům Rabí

Smlouva o pronájmu KD.pdfDotace spolkům - působící v katastrálním území rabí,bojanovice,čepice

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - formát PDF
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku - formát PDF
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku - formát DOC
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku - formát DOC
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku - formát PDF
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - formát DOCHrobová místa

Žádost o ukončení nájmu hrobového místaMatriční úřad

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o povolení uzavření manželství
Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu
Dotazník k uzavření manželství
Žádost o zapsání příjmení matky na základě uzavření sňatku do RL dítěte
Žádost o nahlížení - doslovný výpis z matričních knih
Dodatek k dotazníku k uzavření manželství
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve
Žádost o vystavení právní způsobilosti k uzavření manželstvíBytové hospodářství

Žádost o bytOchrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin - formát DOC
Žádost o povolení kácení dřevin - formát PDFSilniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikacePřidělení čísel popisných a evidenčních

Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu - formát PDF
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu - formát DOC
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou - formát DOC
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou - formát PDFÚzemní plán

Návr změny územního plánu - formát DOC
Návr změny územního plánu - formát PDF
Územní plán - Rabí, popis funkčního využití
Územní plán - Rabí výřez
Územní plán - Rabí změna č.1
Územní plán - Čepice
Územní plán - Bojanovice
Územní plán - Rabí
verejna-vyhlaska.pdf
navrh-noveho-uzemniho-planu-rabi.zip