Strategický rozvojový dokument

Strategický rozvojový dokument města Rabí
Zápis usnesení - aktualizace (bod č.3 - Agenda MěÚ)Územní plán

Návr změny územního plánu - formát DOC
Územní plán Rabí - textová část
ÚP Rabí- výkres základního členění území
ÚP Rabí - hlavní výkres
ÚP Rabí - výkres koncepce veřejné infrastruktury
ÚP Rabí - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ÚP Rabí - výkres širších vztahů
ÚP Rabí - koordinační výkres
ÚP Rabí - výkres předpokládaných záborů půdního fonduPřidělení čísel popisných a evidenčních

Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu - formát PDF
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu - formát DOC
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou - formát DOC
Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou - formát PDFSilniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikaceOchrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin - formát DOC
Žádost o povolení kácení dřevin - formát PDFBytové hospodářství

Žádost o bytMatriční úřad

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o povolení uzavření manželství
Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu
Dotazník k uzavření manželství
Žádost o zapsání příjmení matky na základě uzavření sňatku do RL dítěte
Žádost o nahlížení - doslovný výpis z matričních knih
Dodatek k dotazníku k uzavření manželství
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve
Žádost o vystavení právní způsobilosti k uzavření manželstvíHrobová místa

Žádost o ukončení nájmu hrobového místaDotace spolkům - působící v katastrálním území rabí,bojanovice,čepice

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - formát PDF
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku - formát PDF
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku - formát DOC
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku - formát DOC
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku - formát PDF
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - formát DOCKulturní dům Rabí

Smlouva o pronájmu KD.pdf