news

Publicita - Hasičská zbrojnice na Rabí

Miroslav Kraucher

news

Očkování proti COVID 19

Miroslav Kraucher

news

Rábské noviny č.52 prosinec/2020

Miroslav Kraucher

news

2020 - zřízení vrtu HV3 v Rabí

Miroslav Kraucher

Práce na vodovodní infrastruktuře v Rabí jsou v neustálém běhu. Pro připomentuí jsme v posledních šesti letech nespali:
1. výměna hydrantů a šoupat na jednotlivých sekcích vodovodu,
2. výměna vodovodu, přípojek a hydrantů z náměstí do dvora v délce 255 m,
3. zhotovení zhlaví vrtu HV2 a jeho připojení na vodojem,
4. instalace telemetrie vodojemu a čerpadel (měření stavů v aktuálním čase),
5. dávkování chloru v závislosti na odběru vody,
6. výměna čerpadla vrtu, výměna domovních přípojek, opravy poruch na řadu, opravy potrubí z Hubenova do vodojemu, oprava a příprava vodovodu k budoucí zástavbě, výměna elektroinstalace mezi vrty a vodojemem, zhotovení nového přepadu z vodojemu k potoku.........
7. Budování vrtu HV3, jeho připojení na vodojem a zvýšení kapacity vodojemu - právě realizujeme.

news

2020 - úprava zadní cesty do Vlkonic

Miroslav Kraucher

Neprostupná, zarostlá a místy ztracená- tak by se dala definovat turistická stezka z Rabí do Vlkonic. V úseku cca 500 metrů došlo k zpřístupnění. Fotkou ilustrujeme pouze malou část z celé práce, která se zdála nekonečná.  

news

2020 - oprava komunikace v Rabí

Miroslav Kraucher

news

Tvorba nového územního plánu Rabí, Bojanovic a Čepic je podpořen z dotace Plzeňského kraje

Miroslav Kraucher

Návrh nového územního plánu se všemi zavedenými požadavky na změnu využití území. Tento návrh zatím neobsahuje změny, které budou požadovány ze strany dotčených orgánů. Občané měli možnost své návrhy uplatňovat 4-6. měsíc 2018, několik dalších připomínek bylo řešeno v roce 2019 a na počátku roku 2020. Územní plán je ze strany města připraven a bude se jeho podoba měnit pouze v důsledku oprávněných požadavků dotčených orgánů.

news

Nové autobusové zastávky v Bojanovicích

Miroslav Kraucher

Bezpečný přístup k autobusovým zastávkám v Bojanovicích. Upozorňujeme řidiče, kteří jezdí automobilem po paměti, že v Bojanovicích projíždí obcí, kde je maximální rychlost 50 km/h. Nově vzniklý intravilán zpozdí řidiče jedoucí na Šumavu jen o 12 sekund, oproti době, kdy zde projížděli dříve. Bezpečný přístup místních občanů k zastávkám se v Bojanovicích řeší již 30 let. Děkujeme řidičům, kteří respektují pravidla silničního provozu.

news

Rabí z nebe!

Tomáš Jahoda

Chtěli bychom se Vám pochlubit krásnými fotkami z nebe na naše město. Použijte odkaz a létejte.