news

Tvorba nového územního plánu Rabí, Bojanovic a Čepic

Miroslav Kraucher

Návrh nového územního plánu se všemi zavedenými požadavky na změnu využití území. Tento návrh zatím neobsahuje změny, které budou požadovány ze strany dotčených orgánů. Občané měli možnost své návrhy uplatňovat 4-6. měsíc 2018, několik dalších připomínek bylo řešeno v roce 2019 a na počátku roku 2020. Územní plán je ze strany města připraven a bude se jeho podoba měnit pouze v důsledku oprávněných požadavků dotčených orgánů.

news

Nové autobusové zastávky v Bojanovicích

Miroslav Kraucher

Bezpečný přístup k autobusovým zastávkám v Bojanovicích. Upozorňujeme řidiče, kteří jezdí automobilem po paměti, že v Bojanovicích projíždí obcí, kde je maximální rychlost 50 km/h. Nově vzniklý intravilán zpozdí řidiče jedoucí na Šumavu jen o 12 sekund, oproti době, kdy zde projížděli dříve. Bezpečný přístup místních občanů k zastávkám se v Bojanovicích řeší již 30 let. Děkujeme řidičům, kteří respektují pravidla silničního provozu.

news

Rabí z nebe!

Tomáš Jahoda

Chtěli bychom se Vám pochlubit krásnými fotkami z nebe na naše město. Použijte odkaz a létejte.