Zápis do MŠ Rabí: 10. 5. 2023 od 8:00 do 12:00

  • Tereza Freidingerová

Ve středu 10. května 2023 proběhne v MŠ Rabí zápis do školního roku 2023/2024. Letos se ve školce uvolní až šest míst. Zde najdete přehledně to nejdůležitější, co by vás mohlo k nástupu vaší ratolesti do předškolního vzdělávání zajímat.

Kdy a kde bude zápis probíhat?
Ve středu 10. května 2023 od 8:00 do 12:00 v kanceláři ředitelky školy.

Jaké doklady musím přinést?
Podmínkou přijetí dítěte je odevzdání vyplněného evidenčního listu, potvrzeného dětským lékařem (v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) a žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte). Formuláře naleznete na stránkách MŠ Rabí v sekci dokumenty.

Jaká je celková kapacita?
20 dětí ve věku 2-7 let

Kolik bude MŠ letos přijímat dětí?
Pro školní rok 2023/2024 se uvolní až 6 míst Co je potřeba k zápisu? Veškeré dokumenty (přihláška, školní vzdělávací program, školní řád) jsou ke stažení na stránkách www.msrabi.cz v sekci dokumenty. Doporučujeme se s nimi seznámit včas. Na přihlášku je potřebné i potvrzení od pediatra.

Jak a kdy se dozvím, zda je mé dítě přijato?
Každé dítě dostane při zápisu unikátní kód. Seznam těchto kódů s informací o ne/přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn na stránkách školky a města Rabí. Seznam přijatých dětí bue zveřejněn na webových stránkách MŠ Rabí a na úřední desce města Rabí 29. května 2023. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáváno ve středu 7. červn 2023 od 8.00 – 12.00 hodin v ředitelně MŠ.

Co by děti měly při nástupu umět?
Být s ohledem k věku samostatné, tzn. umět se svléknout a obléknout (malým dětem samozřejmě pomůžeme), umět jíst lžící a být bez plen.

Je možné školku navštívit?
Po domluvě je možné vás po prostorách a zahradě naší školky provést. Také v den zápisu mohou rodiče s dětmi pobýt ve školce podle své potřeby.

Mohu přihlásit i dítě, kterému ještě nebyly tři roky?
Pokud to kapacity dovolí, MŠ přijímá i děti dvouleté. Je ale potřeba počítat s postupnou adaptací. V den zápisu však už musí být dítěti dva roky. Děti, které dosáhnou dvou let až během školního roku, mohou být po domluvě přihlášené až poté. Doporučujeme školku kontaktovat předem.

Mohu přihlásit i dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?
MŠ Rabí má zkušenosti s integrací dětí, které potřebují větší péči. Nicméně záleží na typu podpůrného opatření. Naše škola není uzpůsobena dětem s pohybovým nebo zrakovým handicapem. Pokud se vás tato otázka týká, určitě se vedení školky ozvěte předem. Rádi zodpoví všechny vaše dotazy.

Kolik školka stojí?
„Školkovné“ neboli úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 300 korun měsíčně s výjimkou povinného předškolního roku, který je zdarma. Cena za stravné je závislá na aktuálním ceníku.

Více informací na webu MŠ Rabí.

Kontakt: Rabí 42; tel: +420 376 596 227; email: skolka.rabi@gmail.com; web: www.msrabi.cz