Prohlášení o přístupnosti
Město Rabí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.mestorabi.cz/).

Stav souladu
Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.
 
Další formáty
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.4.2023. Prohlášení bylo revidováno dne 15.8.2023.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Město Rabí
Rabí 57, 342 01 Sušice
+420 737 018 098
podatelna@mestorabi.cz

Kontakt na technického provozovatele
Tomáš Jahoda
Klostermannova 629, 342 01 Sušice
info@wwwstranky.net

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz