O obci

Pod Plešivcem, k Černíčskému potoku, se jakoby přitulily Bojanovice. Kaplička Pany Marie Královny na návsi patří k těm, které jsou v kraji důkazem nejen hluboké a vroucí zbožnosti, ale také krásy lidového stavitelství. Bojanovická náves s rybníčkem, kapličkou, lípou a starou kovárnou uprostřed představuje typickou jihočeskou okrouhlici. Na několika štítech stavení brzy každý objeví známky selského baroka. Pod vsí u řeky se zachovala tzv. hrůbata, zvlnění terénu drobnými pahorky, pozůstatek středověkého rýžování zlata. V nedalekém lese Semlině se našla řada pravěkých památek.

Bojanovice

Pohled na Bojanovice

pohled na Bojanovice z dronu