Matriční úřad - životní situace - podpora -

Stanovené místo pro svatební obřady je v obřadní síni MěÚ Rabí (Rabí čp. 57). Ve dnech svatebních termínů stanovených matričním úřadem Rabí není účtován v obřadní síni správní poplatek.

Mimo stanovené místo a po vzájemné dohodě provádí Městský úřad ve spolupráci se Státním hradem Rabí svatební obřady v bývalé konírně hradu Rabí, která se v tomto případě upraví jako obřadní síň. Správní poplatek Městskému úřadu Rabí činí 3.000 Kč. Poplatek správě hradu za svatbu v konírně je 5.000 Kč, v torionu (pouze v dubnu, květnu a září) 6.000 Kč.

Dalším místem, které je připraveno nabídnout zázemí pro svatební obřady a svatební párty je Perníkový mlýn v Rabí. MěÚ Rabí zde provádí svatební obřady v běžně stanovených termínech.

Svatební obřady uzavřené matričním úřadem Rabí se konají běžně v pátek a v sobotu v období od dubna do října, po předchozí dohodě s Městským úřadem Rabí v předem stanovených termínech. Chceteli uzavřít sňatek ve správním obvodu matričního úřadu Rabí kontaktujte nás nejpozději 6 týdnů před plánovaným sňatkem.  

Svatební obřady uzavřené církevním sňatkem. V tomto případě je třeba předem požádat o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít (manželství by nevzniklo). Osvědčení vydává matriční úřad Rabí. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek. Chceteli uzavřít sňatek ve správním obvodu matričního úřadu Rabí prostřednictvím církevního sňatku kontaktujte nás nejpozději 6 týdnů před plánovaným sňatkem.

Svatební termíny na rok 2024:
 • duben –       19. 4. pátek, 27. 4. sobota
 • květen –      25. 5. sobota
 • červen –      14. 6. pátek, 15. 6. sobota, 21. 6. pátek
 • červenec –   12. 7. pátek, 27. 7. sobota
 • srpen –        10. 8. sobota, 30. 8. pátek
 • září –           6. 9. pátek, 21. 9. sobota
 • říjen –          4. 10. pátek, 12. 10. sobota   
 • listopad –     15. 11. sobota                                                                                    

Kromě vypsaných termínů v pátek a  v sobotu, se lze domluvit též i na jiný pracovní den v týdnu. Záleží na domluvě s matričním úřadem v Rabí.

Časy obřadů po domluvě na MěÚ v rozsahu od 11.00 hod. do 14.00 hod.

Podrobnější informace sdělí matrikářka MěÚ na tel. čísle: +420 737 018 098 nebo na podatelna@mestorabi.cz.

V případě zájmu je možné za příplatek (který bude upřesněn) zajistit varhanní doprovod.

!Důležité!nezapomeňte si s sebou přinést náležité doklady k uzavření manželství
• občanské průkazy snoubenců
• rodné listy snoubenců
• rodný list společného dítěte (dětí)
• rozvedení – rozhodnutí soudu s vyznačeným nabytím právní moci
• vdovec/vdova – úmrtní list předchozího partnera

Svatební výzdoba

Svatba na Rabí