Matriční úřad - životní situace - podpora -

Stanovené místo pro svatební obřady je v obřadní síni MěÚ Rabí (Rabí čp. 57). Ve dnech svatebních termínů stanovených matričním úřadem Rabí není účtován v obřadní síni správní poplatek.

Po dohodě provádí Městský úřad ve spolupráci se Státním hradem Rabí svatební obřady v bývalé konírně hradu Rabí, která se v tomto případě upraví jako obřadní síň. Správní poplatek Městskému úřadu Rabí činí 1.000 Kč. Poplatek hradu za svatbu v konírně je 4.000 Kč, v torionu (pouze v dubnu, květnu a září) 5.000 Kč.

Dalším místem, které je připraveno nabídnout zázemí pro svatební obřady a svatební párty je Perníkový mlýn v Rabí.

Svatební obřady se konají v sobotu v období od dubna do října, po předchozí dohodě s Městským úřadem Rabí.

Svatební termíny na rok 2021:

• duben –     23.4. pátek
• květen –    22.5. sobota
• červen –      4.6. pátek, 5.6. sobota, 26.6. sobota
• červenec –   2.7. pátek, 16.7. pátek, 17.7. sobota
• srpen –        7.8. sobota, 27.8. pátek, 28.8. sobota
• září –          18.9. sobota
• říjen –         9.10. sobota

Obřady vykonáváme pouze ve stanovené termíny. Přesný čas obřadu konzultujte s pracovníkem matričního úřadu. Časový harmonogram obřadního dne vytváříme s ohledem na místa obřadů a přesun mezi nimi, na kterých se obřady vykonávají. 

Časy obřadů po domluvě na MěÚ v rozsahu od 11.00 hod. do 14.00 hod.

Podrobnější informace sdělí matrikářka MěÚ na tel. čísle: +420 737 018 098 nebo na infocentrum@mestorabi.cz.

V případě zájmu je možné za příplatek (který bude upřesněn) zajistit varhanní doprovod.

!Důležité!nezapomeňte si s sebou přinést náležité doklady k uzavření manželství
• občanské průkazy snoubenců
• rodné listy snoubenců
• rodný list společného dítěte (dětí)
• rozvedení – rozhodnutí soudu s vyznačeným nabytím právní moci
• vdovec/vdova – úmrtní list předchozího partnera

Svatební výzdoba

Svatba na Rabí