Stanovené místo pro svatební obřady je v obřadní síni MěÚ Rabí (Rabí čp. 57). Ve dnech svatebních termínů stanovených matričním úřadem Rabí není účtován v obřadní síni správní poplatek.

Po dohodě provádí Městský úřad ve spolupráci se Státním hradem Rabí svatební obřady v bývalé konírně hradu Rabí, která se v tomto případě upraví jako obřadní síň. Správní poplatek Městskému úřadu Rabí činí 1.000 Kč. Poplatek hradu za svatbu v konírně je 4.000 Kč, v torionu (pouze v dubnu, květnu a září) 5.000 Kč.

Dalším místem, které je připraveno nabídnout zázemí pro svatební obřady a svatební párty je Perníkový mlýn v Rabí.

Svatební obřady se konají v sobotu v období od dubna do října, po předchozí dohodě s Městským úřadem Rabí.

Svatební termíny na rok 2020:

• duben – sobota 4.4., sobota 25.4.
• květen – pátek 15.5., pátek 22.5.
• červen – sobota 6.6., sobota 20.6.
• červenec – sobota 18.7., sobota 25.7.
• srpen – sobota 8.8., pátek 14.8., pátek 21.8.
• září – sobota 19.9., pátek 25.9.
• říjen – sobota 10.10.

Časy obřadů po domluvě na MěÚ v rozsahu od 11.00 hod. do 14.00 hod.

Podrobnější informace sdělí matrikářka MěÚ na tel. čísle: +420 737 018 098 nebo na infocentrum@mestorabi.cz.

V případě zájmu je možné za příplatek (který bude upřesněn) zajistit varhanní doprovod.

!Důležité!nezapomeňte si s sebou přinést náležité doklady k uzavření manželství
• občanské průkazy snoubenců
• rodné listy snoubenců
• rodný list společného dítěte (dětí)
• rozvedení – rozhodnutí soudu s vyznačeným nabytím právní moci
• vdovec/vdova – úmrtní list předchozího partnera

Svatební výzdoba

Svatba na Rabí