INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY HRADU

Ceník a mapka parkováníPARKOVÁNÍ V RABÍ - TURISTO..... MěÚ Rabí je vaším partnerem, který vám v této malé obci umožní zaparkovat tak, aby jste nebyl v konfliktu s místním občanem, který je občas nervózní. V době turistické sezony na různých místech obce zaparkuje na 20000 vozidel. Město muselo přistoupit k úpravě způsobu parkování, ke kterému dříve sloužilo oficiálně historické náměstíčko a všechny další možná místa (vjezdy do domů, soukromé pozemky, uličky a zemědělsky obhospodařované pozemky). Není třeba nastiňovat, co velký nápor automobilů způsobuje, odpovědí je totiž naštvaný občan, který se dohaduje s návštěvníkem. Základním účelem usměrňování dopravy a parkování je zajištění dostupnosti celého Rabí pro vozidla IZS (záchranná služba, hasiči). 
Město připravuje projekt, který bude hrát do karet nám všem a spočívá ve vybudování odstavné plochy - záchytného parkoviště. Takové parkoviště bude stát s veškerou doprovodnou infrastrukturou nemalé peníze ( 10-15 mil. Kč). My vám děkujeme, že uhradíte poplatek za parkování, který bude příspěvkem k vynaloženým nákladům. Dále děkujeme, že respektujete náš běžný život, který zde v Rabí žije 340 stálých obyvatel. Přejeme příjemně strávený čas v malém městečku, které se v některých časech stává velmi rušným místem.    
ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ - kapacita 200-250 vozidel (osobní vozidla + karavany).
ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ je zpoplatněno částkou 100 Kč na celý den (od 9 do 17 hod, v pondělí je plocha uzavřena)
Při příjezdu na náměstí budete nasměrováni zaměstnancem úřadu k odstavné ploše, která pojme až 250 vozidel. K odstavné ploše vás dovedou návěstidla po cestě dlouhé 700 metrů. Z odstavné plochy půjdete pěšky jen 500 metrů na náměstí. Běžnou chůzí se dostanete za 5-10 minut na výchozí bod vaší návštěvy, tedy zpět na naše náměstíčko. Pokladna hradu je z náměstí vzdálená dalších 200 metrů. 
NÁMĚSTÍ V RABÍ - kapacita 40 vozidel + 50 motocyklů
Parkování vozidel na náměstí je z kapacitních důvodů povoleno pouze rezidentům a osobám se ZTP.
Návštěvníci hradu s kartou (průkazem) ZTP, ZTP+P mohou bezplatně využít parkování přímo na náměstí. Stejně tak zde parkují motocykly zdarma. Parkovací místa na náměstí v Rabí jsou rezervována výhradně lidem, kteří zde bydlí a mají zde své nemovitosti. Dále osobám, které mají úřední jednání na radnici. Také umožňujeme krátkodobě zaparkovat za účelem nákupu v obchodu, zakoupením zmrzliny a občerstvení a obsluze pošty. Rezidenti se prokazují parkovací kartou a ne-rezidenti jsou bedlivě sledováni pověřenými zaměstnanci úřadu a je tolerována pro tyto účely jen nezbytná doba. Pokud se chcete pouze najíst v některé restauraci, tak vám umožníme stání, za předpokladu, že je zde volné parkovací místo. O tom rozhoduje obsluha parkoviště na náměstí. V opačném případě využijte odstavnou plochu u JZD. Vrátit se pěšky na náměstí je otázkou max. 10 minut, a v době, kdy je kladen důraz na zdraví člověka, je to minimum, co můžete pro sebe a své zdraví udělat formou pěší chůze.
Zaměstnanci MěÚ Rabí jsou oprávněni usměrňovat stání na místech k tomu určených a za podmínek, které jsou stanoveny nařízením města. Pokud není uposlechnuto pokynů obsluhy jsou záležitosti řešeny Policií ČR a dále přestupkovým řízením.
 V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ MŮŽE BÝT ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ DOČASNĚ UZAVŘENO A PARKOVÁNÍ JE ŘEŠENO POUZE NA NÁMĚSTÍ (za 100 Kč/den).

ODSTAVNÁ PLOCHA