Ceník pronájmu kulturního domu Rabí (platný od 11. 2. 2015)

č. nájemce sál předsálí (výčep)
1. místní dobrovolné a neziskové organizace 0 Kč 0 Kč
2. místní dobrovolné a neziskové organizace za účelem zisku 1.000 Kč/den 500 Kč/den
3. občan pouze pro své účely prokazatelně neziskové 1.000 Kč/den + služby 500 Kč/den
4. fyzická osoba nebo právnická osoba 3.000 Kč/den + služby + el. energie 1.000 Kč/den + el. energie
5. krátkodobý pronájem do 6 hodin 80 Kč /hod. + el. energie dle ceníku 2.3.4.
6. dlouhodobý pronájem 48 hodin a více 2.000 Kč/den + služby, el. energie

• Uvedené ceny jsou bez DPH.
• Pronájem na 48 hodin a více bude osvobozen od DPH.
• Město Rabí si vyhrazuje právo uzavřít s nájemcem po vzájemné dohodě smlouvu o pronájmu na delší dobu než 48 hodin, pokud to vyžadují okolnosti akce samotné, přestože konkrétní sazba nájemného spadá do kategorie č. 2, 3, 4, 5 dle ceníku.
• Město Rabí si vyhrazuje právo neposkytnout prostory KD k účelům, které jsou v rozporu s provozním řádem.

Služby: V zimním období – náklady na spotřebované uhlí (cca 0,7 t na jednorázovou akci) a obsluhu kotle cca 3.000 Kč, vč. dalších smluvně sjednaných činností (úklid atd.)
El. energie: 6 Kč KW nebo dle aktuální sazby poskytovatele – ČEZ, popř. smluvním ujednáním.

1. Místní dobrovolné a neziskové organizace:
Působící svou činností výlučně v k. ú. města Rabí (SDH Rabí, SDH Čepice, SDH Bojanovice, ROSa Rabí, Včelaři, MS Březinka, FK Budětice 2012, TJ Sokol a jiné). Tyto organizace jsou pořadatelem krátkodobé akce (do 6 hodin), která může být pořádána pravidelně. Schůze, přednášky, sportovní akce. Tyto akce jsou schváleny výborem nebo členskou schůzí organizace.

2. Místní dobrovolné a neziskové organizace za účelem zisku:
Působící svou činností výlučně v k.ú. města Rabí (SDH Rabí, SDH Čepice, SDH Bojanovice, ROSa Rabí, včelaři, MS Březinka, FK Budětice 2012, TJ Sokol a jiné). Tyto organizace jsou pořadatelem akce a zisk z ní tvoří výlučně a prokazatelně její příjem. Jedná se zejména o kulturní a společenské akce. Tyto akce jsou schváleny výborem nebo členskou schůzí organizace.

3. Občan pouze pro své účely prokazatelně neziskové:
Těmito účely se rozumí narozeniny, svatby, oslavy, výročí aj. V době pronájmu nedochází k výdělečné činnosti v prostorách pronájmu. Pronájem sloužící prokazatelně a výhradně místnímu občanovi zahrnuje elektrickou energii.

4. Fyzická osoba nebo právnická osoba:
Těmito účely se rozumí kulturní a společenská akce, která je pořádaná za účelem zisku, kdy dochází k podnikatelské činnosti. Příjem z této akce je příjmem nájemce. (zábava, maturitní ples, atd.)

5. Krátkodobý pronájem do 6 hodin - nekomerční akce:
Jedná se o pronájem bez služeb výlučně pro provozování sportu, přednášek atd. Jedná-li se o opakované akce stejného typu, je možné po dohodě účtovat paušál za el. energii.

6. Dlouhodobý pronájem 48 hodin a více:
Pronájem prostor minimálně na 48 hodin a více. (filmová produkce atd.)

Kulturní dům

Provozní řád kulturního domu ke stažení zde.
Ceník ke stažení zde.