Vyhlášky města Rabí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, Požární řád města Rabí
(platnost od 3. 12. 2015)
Vyhláška obce Rabí č. 1/2004 o místních poplatcích
(zrušena vyhláškou č. 2/2017)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku ze psů
(platnost od 1. 1. 2018) - ruší se jí Vyhláška č. 1/2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(platnost od 1. 1. 2018) - ruší se jí Vyhláška č. 4/2015
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Rabí + Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 5/2015
(platnost od 1. 1. 2016)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zrušení obecně závazné vyhlášky k zajištění čistoty a pořádku v obci a chovu hospodářského zvířectva z roku 1994 a obecně závazné vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za provozované výherní hrací přístroje
(platnost od 3. 12. 2015)
Jednací řád zastupitelstva města Rabí
(platnost od 11. 2. 2015)
Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(platnost od 14.5.2018)
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(platnost od 1. 1. 2016)
Povodňový plán města Rabí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psůKrajské vyhlášky

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy o stanovení záplavového území Otavy v ř. km 69,3000 - 113,000