Máme dostatek kvalitní vody? Aneb jak jsme na tom s vodou v Bojanovicích a Čepicích—dotazník

  • Tereza Freidingerová

Zavedení veřejného vodovodu do Bojanovic a Čepic je prioritou radnice. I když dnes voda ve studnách je, za deset let tomu tak být nemusí, a my na to musíme být připraveni. Proto se radnice rozhodla zmapovat problémy a potřeby, se kterými se obyvatelé Bojanovic a Čepic v souvislosti s vodou potýkají.

V návaznosti na projekty vodovodní infrastruktury, na kterých radnice nyní pracuje, budeme v Bojanovicích a Čepicích provádět dotazníkové šetření.

Naší snahou je zmapovat s jakými komplikacemi se domácnosti potýkají.Dotazník bude jedním z podkladů pro budoucí žádosti o dotace, které jsou pro financování takovýchto projektů stěžejní.

- Dotazník bude možné vyplnit online do 31. srpna 2023 prostřednictvím odkazu www.bit.ly/dotaznik-vodovod, který je dostupný i z mobilního telefonu.
- Vyplňuje se za domácnost resp. odběrné místo (včetně plánovaných), nikoliv za jednotlivce.
- Jeho vyplnění netrvá déle než 10 minut.

Pokud budete chtít, můžeme s vámi dotazník vyplnit osobně s pomocí naší kolegyně Terezy Freidingerové, kterou kontaktujte na tel. 777 447 125. Dotazník je anonymní pouze s uvedením čísla popisného, které nám pomůže zmapovat problémy v určitých lokalitách, ale nebude nikde veřejně prezentováno. Děkujeme za spolupráci.

Miroslav Kraucher, starosta