VÝSLEDKY DOTAZNÍKU: Máme dostatek vody? Aneb jak jsme na tom s vodou v Bojanovicích a Čepicích?

  • Tereza Freidingerová

Zavedení veřejného vodovodu do Bojanovic a Čepic je prioritou radnice. I když dnes voda ve studnách je, za deset let tomu tak být nemusí a my musíme být připraveni. Proto od července do září letošního roku v obou obcích probíhalo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, s jakými problémy se obyvatelé potýkají a zda by měli zájem o připojení k veřejnému vodovodu. Celkové výsledky budou prezentované na výjezdním zasedání zastupitelstva, které proběhne v klubovně SDH Čepice v tamním tábořišti v pátek 20. října od 18:00. Poté bude celá analýza zveřejněna na webu města.

Přehled výsledků dotazníkového šetření


Bojanovice Čepice
celkem odpovědělo 50 objektů (trvale obydlené domy, prázdné doby, rekreační objekty, stavební parcely, hasičárna)   celkem odpovědělo 44 objektů (trvale obydlené domy, prázdné doby, rekreační objekty)  
návratnost dotazníků:  96,2 %   návratnost dotazníků:  72,1 %  
44 z 50 objektů má vlastní zdroj vody   43 z 44 objektů má vlastní zdroj vody  
34 z 44 objektů vodu netestuje vůbec nebo skoro vůbec, tj. 72,3 %   27 z 43 objektů vodu netestuje vůbec nebo skoro vůbec, tj. 62,8 %   
17 z 44 objektů disponuje pouze užitkovou vodou, tj. 39 %   18 z 43 objektů disponuje pouze užitkovou vodou, tj. 41,9 %  
8 z 44 objektů zažívá nedostatek vody pro běžný chod domácnosti, tj. 18.2 %    10 z 43 objektů zažívá nedostatek vody pro běžný chod domácnosti, tj. 23.3 %  
84 % má  zájem o veřejný vodovod   90,9 % má  zájem o veřejný vodovod  


Má nemovitost vlastní zdroj vody?  
Má nemovitost vlastní zdroj vody?  

Poskytuje zdroj dostatek kvalitní vody?  

Poskytuje zdroj dostatek kvalitní vody?
Jaká jste přijali opatření k zajištění dostatku a požadované kvality vody?  
V Čepicích je vyšší proaktivita vlastníků zdrojů přijímat opatření k zajištění dostatku a požadované kvality vody. Více kombinují opatření - zpravidla investice do vlastního zdroje v kombinaci se zajištěním vody z externího zdroje (donáška vody, nákup balené vody).

V Bojanovicích je přístup k zajištění dostatku či požadované kvality vody pasivnější a zpravidla se jedná o zajištění vody z externího zdroje (nákup balené vody, donáška, závoz vody hasičskou cisternou), nežli investice do posílení kapacit či zkvalitnění vlastního zdroje.  Máte zájem o připojení k veřejnému vodovodu?  
V obou obcích je zájem o veřejný vodovod většinový. V Čepicích je zdánlivě vyšší, ale v Čepicích odpovědělo pouze 72 % nemovitostí (oproti 96 % v Bojanovicích). Dá se tedy předpokládat, že v obou obcích by o připojení usilovaly 4/5 nemovitostí. V Bojanovicích vyjádřili zájem i vlastníci 2 ze 4 nemovitostí za hlavní silnicí.  S jakým záměrem by byla voda z veřejného vodovodu využívaná?  
S jakým záměrem by byla voda z veřejného vodovodu využívaná?


Jaká je maximální částka, kterou byste byli ochotni zaplatit za připojení?  

Jaká je maximální částka, kterou byste byli ochotni zaplatit za připojení?
text vyšel v RN č. 57, 5. října 2023
celá studie v pdf bude zveřejněna po zasedání zastupitelstva 20. října 2023, kde bude představena