Zvyšujeme dětem sebevědomí. Třeba společným člením nahlas

  • Tereza Freidingerová

Sousedské akce pod skupinou BRČko pořádáme z několika důvodů. Jednak se snažíme skrze společné aktivity pro děti navzájem tmelit a přispívat k překonávání bariér. A to ať už věkových, profesních nebo zájmových, nebo dokonce osobních. Ale jde nám i o podporu sebevědomí našich dětí, aby byly fyzicky zdatné, odolné ve vztazích, a tak povšechně připravené na život. Proto rozvíjíme jejich znalosti a dovednosti – například čtenářskou gramotnost. Právě té byl věnován páteční večer 5. dubna 2024 v knihovně v Rabí.

Uprostřed rabské knihovny je pohodlný gauč s křesílky. Tam se mohou návštěvníci měkounce usadit a povídat si nejen o knihách. Když jsme sem zavítali my s dětmi, ty hned pohovku obsadily, začaly na ní blbnout, schovávat se pod konferenční stolek a brebentit slova, kterým rozumí jen ony.

Knihovník Tomáš je zavedl k regálům, aby jim vysvětlil, jak knihy třídí, jak se v takovém množství vyznat a které žánry u něj čtenáři najdou. Z polic trčely cedulky s písmeny celé abecedy, a tak malí čtenáři hledali ta svá, na která začínají jejich příjmení.

Každý sáhl po knize, která mu padla do oka. Vilda po dějinách Říma, Láďa po lehké, vtipné beletrii a Anička si přinesla svou oblíbenou knížku nabitou stovkou pohádek. A tak jsme se od vznešeného praotce římského národa Aeneas přenesli k Emě, co dělá všechno naopak, až ke klasice českých vyprávěnek pro nejmenší.

Pozadu nezůstali ani dva zatím „analfabeti“. Čtyřletého Thea pohltila encyklopedie lidského těla – kde ho tedy nejvíc bavily obrázky holek – a jeho spolužák z rábské mateřinky Kristián se pustil do svého prvního veřejného čtení – do obrázkové encyklopedie pro předškoláky.

Knihovník Tomáš měl svou knihu už připravenou na stole, ze které dětem přečetl o bezedném hrnečku plném kaše.

A na závěr se do čtení pustila i Tereza, která přinesla knížku s prozaickým názvem Knížka, a ukázala, že literatura nemusí být jen o písmenkách, ale i o šmatání, třesení nebo foukání. Každý pohyb s Knížkou totiž přinese na další stránce nějakou proměnu příběhu nezbedných puntíků. A to baví děti i dospělé.

Rábská knihovna má opravdu obstojné dětské oddělení, které nabízí i různé deskové hry a stavebnice. Přesto nám Tomáš říkal, že malé čtenáře zatím v registru členů nevede. Knihovna ale není jen o půjčování knih. Pro Evu a Tomáše Nárovcových, kteří se o ni starají, je i prostorem, který jim přinesl sebenaplnění v tom, co je baví, i příležitost k upevňování přátelství nebo k sebe rozvoji a osobnímu růstu. A v tomto duchu knihovna slouží i ostatním včetně našich dětí.

Když jsme si vzájemně nahlas četli, nebylo rodiče ani dítěte, který by se netetelil hrdostí. Všem čtení před ostatními zvedalo sebevědomí i schopnost kultivovaného a srozumitelného vyjadřování. Navíc takové čtení obohacuje slovní zásobu, učí myslet nahlas a naslouchat ostatním. Čtením pestrých textů se učíme srovnávat a kriticky uvažovat, zvyšujeme si všeobecný přehled, upevňujeme svou schopnost porozumět tomu, co my sami nebo někdo jiný říká, což mohou děti využít v mnoha oblastech života – ve škole například v matematice při slovních úlohách.

Proto jsme se domluvili, že uspořádáme společnou čtenářskou dílnu každý měsíc.

Děkujeme za péči nejen od Tomáše, ale i Marušky Jamrichové a Evy, které nám nachystaly občerstvení. Samozřejmě velký dík patří městu Rabí za podporu, že takové akce můžeme realizovat.

V brzkém období se chystáme uspořádat s podporou projektu Spolu v Pošumaví orientační běh okolo Rabí a dobrodružně laděnou akci s noclehem někde v Pošumaví ku příležitosti Dne dětí 2024.

Anna Svobodová (Rabí)
Text byl zaslán do redakce 16.dubna 2024


Oddělení dětské oddělení v městské knihovně v Rabí nenabízí jenom knihy, ale i širokou paletu stolních her a stavebnic.  Foto: Anna SvobodováOddělení dětské oddělení v městské knihovně v Rabí nenabízí jenom knihy, ale i širokou paletu stolních her a stavebnic. Foto: Anna Svobodová  

Ředitelka MŠ Rabí Eva Mešinová a rábský knihovník Tomáš Nárovec poslouchají děti, jak čtou nahlas. Foto: Tereza Freidingerová  Ředitelka MŠ Rabí Eva Mešinová a rábský knihovník Tomáš Nárovec poslouchají děti, jak čtou nahlas. Foto: Tereza Freidingerová  

Školkáček Kristián a jeho první veřejné čtení—velkých písmen z obrázkové encyklopedie.  Foto: Tereza FreidingerováŠkolkáček Kristián a jeho první veřejné čtení—velkých písmen z obrázkové encyklopedie. Foto: Tereza Freidingerová