Zvyšujeme bezpečnost silničního provozu v Čepicích

  • Tereza Freidingerová

V Čepicích byly nainstalované dva nové ukazatele rychlosti. Další opatření pro zajištění bezpečného provozu v obci a v její těsné blízkosti se připravují.

Odevzdali jsme závěrečné vyhodnocení celé akce zvyšování bezpečnosti provozu v Čepicích a tím dokončili podmínky dotace z Plzeňského kraje, která se nazývá „Bezpečný kraj“.

O smyslu ukazatelů rychlosti vedou mnozí řidiči debaty u piva. Někdo v nich vidí smysl, druhý je zatracuje. Někdo by rád, aby nejenom měřily, ale i pokutovaly—ale jenom ty druhé. V Čepicích a na jiných místech jde především o prevenci. Upozornit úsměvem, nebo zamračením zamyšleného řidiče na panelu ukazatele je spolu s vyobrazením aktuální rychlosti jejich úkolem. V globálu to funguje a jsou na to určitě nějaké studie. Když v Čepicích pomohou předejít riziku srážky v úzkém profilu komunikace, tak jeho účel bude splněn.

V Čepicích jsme v minulosti řešili například křižovatku u velkého mostu, snížení rychlosti a optickou brzdu na vozovce, a také svodidla u silnice v „Amerikách“, kde řidiči „vyhazovali“ na svah obsah kufrů. Ještě nám zbývá dořešit dvojitou plnou na silnici při výjezdu z Čepic směrem na Rabí. Je tam sice stopka, ale úsek je rizikový. Občas se totiž stává, že když vyjedete z vedlejší směrem na Rabí, tak v ten okamžik proti vám začne někdo předjíždět, a to nechcete. My zdejší to místo známe, ale takový návštěvník čepického tábořiště, ten musí být překvapen.

Miroslav Kraucher, starosta
text vyšel v RN č. 57, 5. října 2023