Zeměkoule je jen jedna - o environmentální výchově v rábské mateřince

  • Tereza Freidingerová

Učitelky a děti z mateřské školy v Rabí se zajímají o životní prostředí a ekologii. Společně s dobrovolníky se letos prvním rokem všichni zapojili do úklidové dobrovolnické akce Ukliďme Česko a rádi by pokračovali každoroční tradicí. Děti byly zapojeny do experimentu se vzduchem a jeho čistotou v blízkém okolí Rabí. Po celý rok jsou vedeny ke třídění odpadu a ve dnech Země si povídali o recyklaci a rozkladu materiálů v přírodě.

Ve čtvrtek 20. dubna byl avizován úklid okolí Rabí, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme jej přesunuli o den později. Do úklidové akce se zapojili i dobrovolníci - Eva Nárovcová, Tomáš Nárovec a Tereza Freidingerová. Věříme, že pro následující roky se dobrovolnický okruh rozšíří.

Společně jsme se vydali ve dvou skupinách do okolí hradu a do podhradí až po řeku Otavu. Během dopoledne jsme posbírali společnými silami plastové lahve a plechovky od nápojů, zavařovačky na okurky, kus drenážní trubky, pokličku na hrnec a okenní sklo. Přibližná váha sesbíraného odpadu byla 14 kg.  

Experiment čistoty ovzduší  

Paní učitelka Hana připravila s dětmi experiment měření čistoty ovzduší, který tkvěl v látkových terčíkách. Bílé látky s černým kolečkem byly umístěny v Rabí, Bojanovicích, Čepicích, Buděticích, Nezamyslicích a Horažďovicích.

Po týdnu se terčíky vrátily zpět do mateřské školy. Výjimkou byly Nezamyslice, kde nám experiment nepřál. Odstranila se černá kolečka a za pomoci víček od lahví děti hodnotily látku, která byla podle nich nejšpinavější. Nejznečištěnější látka se vrátila z Čepic, ostatní místa vyšla přibližně nastejno.

O vzduchu a ovzduší jsme si povídali i ve chvílích, kdy jsme zpoza oken školky sledovali stavbu silnice—bagry a ostatní účastníky stavby.  

Třídíme, recyklujeme, znovu využíváme  

Po celý rok vedeme děti k třídění odpadu. Ve dnech Země jsme se zaměřili nejen na klasický odpad papír a plast, který nám ve školce vzniká nejvíce, ale i na sklo, kovy, bioodpad či elektrotechnické výrobky. Děti se učily roztřídit všechen materiál, ale i tak se nám stávalo, že se odpady pomíchaly. Za to ale může skřítek Nepořádníček, který nám ve školce dělá někdy pěknou neplechu a děti se ho neustále snaží naučit úklidu.

Vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě je budoucnost naší zeměkoule. Povídali jsme si o recyklaci o tom, co se z vytříděného odpadu dá znovu vyrobit. Přemýšleli jsme o výrobcích, které jsme ve školce během roku vyrobili z tříděného odpadu a tím dostáli obnovy pomocí recyklace. Máme i takto vyrobené zrecyklované hry, které nás provází celým rokem a stále fungují.

Dalším experimentem jsme přiměli děti, aby dokázaly přemýšlet o odpadu a jejich rozkladu v přírodě. Společnými silami jsme vykopali jámy v záhonu a do nich jsme umístili různé druhy odpadu (rajče, listy z kedlubny, plastovou lahev, noviny a alobal). Na konci školního roku budeme sledovat, co se s jednotlivými materiály stalo a budeme přemýšlet, jak asi dlouho v zemi mohou zůstat.  

Text vyšel v Rábských novinách č.56 (14/2) v červenci 2023.
Eva Mešinová, ředitelka MŠ

Mateřinka do akce Ukliďme Česko zapojila i dobrovolníky. Foto: tfMateřinka do akce Ukliďme Česko zapojila i dobrovolníky. Foto: tf  


Do vyhrabání jam na odpad se děti pustily s vervou. Jaký bude výsledek? Foto: MŠ RabíDo vyhrabání jam na odpad se děti pustily s vervou. Jaký bude výsledek? Foto: MŠ Rabí