Výroční schůze SDH Rabí: Dařilo se v soutěžích. Omlazujeme sbor.

  • Tereza Freidingerová

V sobotu 21. ledna 2023 proběhla v KD Rabí valná hromada zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Zúčastnilo se jí přes 60 členů a členek a hostů z HZS Horažďovice, OSH Klatovy, z Žichovic a Bojanovic. Početné zastoupení měli i mladí hasiči z dětského družstva.

Setkání naposledy ve funkci jednatelky zahájila Marie Jamrichová. „Než začne schůze, chtěla bych vás poprosit, abychom minutou ticha symbolicky uctili všechny naše zemřelé členy, kteří již s námi nejsou. Ti, kteří položili životy za hasičskou věc v rámci České republiky,“ vyzvala přítomné. Všichni povstali. Sál se ztišil. Pocta padlým kolegům naštěstí nepatřila nikomu z rábského sboru. 

„Jsem rád, že se rozjíždí znovu děti,“ převzal slovo starosta hasičů Petr Balcar. Vyzdvihl také úspěchy družstva mužů. „K pěkným výsledkům pomohli jak mladí kluci, kteří už budou za chvíli schopní pro výjezdovku, tak hlavně ti pantátové. Všichni reprezentovali naší jednotku,“ glosoval umístění mužů v soutěžích, ve kterých v loňském roce rábští šplhali strmě vzhůru. 

Na okrskové soutěži v Žichovicích 28. května 2022 obsadili 3. místo a postoupili do obvodového kola konaného v polovině června v Čejkovech. „K našemu překvapení jsme skončili na čtvrtém místě a to byl postup do okresního kola, které se konalo o týden později v Bystřici nad Úhlavou,“ vzpomínal velitel sboru Václav Hejpetr. V okresním kole rábští narazili na tvrdou konkurenci a umístili se až osmnáctí z dvaceti družstev. „Poslední jsme ale nebyli, takže za mě dobrý,“ zhodnotil loňské výsledky hrdý velitel.    

Výjezdovka  

Dvacet devět. Tolik mimořádných událostí za minulý rok měla výjezdovka rábských hasičů. Mezi nimi byly i transport pacienta v Rabí, požáry porostů v Čepicích, Dražovicích, Žichovicích, Dobršíně nebo Čímicích. Výjezdy k popadaným stromům nebo čerpání vody po bouřkách. Nejnáročnějšími byly však zásah u požáru národního parku České Švýcarsko v srpnu 2022 a u požáru rodinného domu v Rozsedlech o měsíc později. „Právě takové události jsou důkazem toho, že nová hasičárna a technika, kterou máte, slouží všem. Nejenom hasičům,“ připomněl host z HZS Horažďovice Petr Papoušek význam jednotek sborů dobrovolných hasičů a jejich kvalitního zázemí. 

Výjezdová jednotka se letos rozrostla o nového člena—Tomáše Ostádala, profesionálního hasiče ze Sušice, který bude určitě velkým přínosem. „Také se podařilo vyškolit dva nové velitele družstev. Honzu Stroleného a Vladimíra Brejchu,“ doplnil Václav Hejpetr, který na závěr poděkoval všem za nasazení. „Dík patří všem klukům, kteří se výjezdů a cvičení zúčastňují na úkor vlastního volna. A samozřejmě manželkám a přítelkyním, které nám tuto naši úchylku pro hasiče tolerují,“ uzavřel velitel.      

Generační obměna   

„V loňském roce se podařilo spolu s SDH Bojanovice dát dohromady kolektiv mladých hasičů,“ vypíchl zásadní změnu v životě sboru jeho velitel. V současnosti je každý třetí člen nebo členka dítětem nebo mladistvým do osmnácti let věku. To je tři krát více, než je průměr celého OSH Klatovy, který činí 11,8 % mladých hasičů z celé okresní členské základny. 

„Teď máme děti, které jsou ochotny sem chodit. Ale jak rychle kroužek vznikl, může rychle zaniknout,“ brzdil nadšení řadový člen, starosta obce a otec dvou dětských členů Miroslav Kraucher. Aktivity, jako jsou mladí hasiči, stojí před výzvou ustát lákavé konkurenci virtuálního prostoru. „Kroužek je v plenkách, a aby byl životaschopný a dlouhodobě udržitelný, je třeba neusnout na vavřínech,“ vyzval vedení oddílu. „Je potřeba hlavně přátelský přístup k dětem. A reflektovat, že družstvo je převážně dívčí a je třeba s tímto složením umět pracovat,“ dodal s velkým díkem všem, kteří se na kroužku podílí—Janě Hozmanové, Blance Strolené a Václavovi Hejpetrovi. 

K omlazení došlo nejenom na úrovni členské základny, ale i ve výkonném výboru sboru. Na začátku ledna požádala Marie Jamrichová o uvolnění z funkce jednatelky. „Po jedenácti letech, co jsem to dělala, už potřebuji vystřídat někým mladým,“ vysvětlila své rozhodnutí. „Na výboru jsme se dohodli oslovit Janu Prokopovou, ta nabídku přijala,“ přednesla návrh s žádostí o jeho schválení valnou hromadou. Ta novou jednatelkou SDH Rabí schválila jednohlasně.  

Text vyšel v tištěné podobě v Rábských novinách č. 55 (14/1) 5. dubna 2023.
Autorka: Tereza FreidingerováSDH funguje skvěle, není třeba nic měnitnit, říká nová jednatelka  Jana Prokopová  

V lednu byla na valné hromadě rábských hasičů zvolena nová jednatelka Jana Prokopová (23). Jana je absolventkou oboru hodnocení a analýzy potravin Univerzity v Pardubicích a nyní pracuje jako vývojová pracovnice v horažďovickém Culinaru.

Hasičkou se stala už ve čtrnácti letech. „Přišla za mnou členka SDH Čímice, jestli bych s nimi nechtěla na soutěž,“ popisuje své začátky. V té době nebylo v Žichovicích, odkud pochází, ženské družstvo, a tak souhlasila. „Ale protože jsem se přestěhovala do Rabí, kde je můj přítel velmi aktivním hasičem, a začala jsem pomáhat s většinou akcí, v říjnu 2022 jsem se stala členkou rábského SDH,“ popisuje svou cestu ke zdejšímu hasičskému sboru.

„Myslím si, že SDH Rabí funguje velmi dobře a není potřeba nic měnit, alespoň ne nic zásadního,“ zamýšlí se nad vizí pro rozvoj sboru v nové funkci. I když připouští, že už jí napadla myšlenka na obnovení ženského soutěžního družstva. „Tak bychom měli zástupce ve všech soutěžních kategoriích,“ dodává.

A co si myslí, že od nové jednatelky očekává šedesáti sedmičlenný sbor? „Podle mého názoru tu samou energii a ctižádostivost s jakou jsem doposud byla nápomocná při všech akcích,“ uzavírá. nová jednatelka SDH Rabí.   

Text vyšel v tištěné podobě v Rábských novinách č. 55 (14/1) 5. dubna 2023.
Autorka: Tereza Freidingerová