V listopadu představil investor veřejnosti svůj záměr FVE Rabí

  • Tereza Freidingerová

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se v podvečer konala veřejná diskuse investora s občany o záměru výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE) Rabí v lokalitě U cihelny mezi Rabím a Bojanovicemi. Dorazilo 17 obyvatel z Rabí a Bojanovic a zástupce obce, investora a odborné veřejnosti.

Vyjma starosty a zástupce investora byl přítomen i odborník z Českého vysokého učení technického a Solární asociace Jiří Bím, další čtyři zastupitelé (Marie Jamrichová, Michal Marek, Jan Strolený a Vladimír Brejcha) a třináct obyvatel. Během debaty, která trvala od 18:00 bezmála tři hodiny přítomní diskutovali plusy i mínusy z různých úhlů pohledu— z perspektivy závazků Česka vůči budoucímu energetickému mixu a soběstačnosti země, legislativy, obce, potřeb myslivců a zemědělců, estetiky atd. Mohli si vyslechnout argumenty různých stran a vytvořit si nebo revidovat svůj obrázek na FVE Rabí i fotovoltaiku obecně.

„Výsledek je takový, že já jako občan i jako zastupitel, nemohu tleskat tomu, že se musí umisťovat panely do krajiny, byť na dobu dočasnou. Ale pouze ty na střechách nemohou závazek zapojení solární energie do republikové sítě pokrýt,“ uvedl v diskusi starosta Rabí Kraucher. „Tedy kdybych byl proti solární energii, říkal bych, že energii ze zásuvky chci, ale zařiďte to jinak, třeba z uhlí. Ale energie z uhlí také někde kouří a jednou skončí,“ dodal.

Záměr výstavby představila firma ZENERGO Energy, která má v nájmu pozemky firmy Forestlaan, podle serveru Seznam zprávy jednoho z největších majitelů zemědělských a lesních pozemků v Česku. Firma má v plánu vybudovat FVE o výkonu 3.006,30 kWp s 5.466 kusy panelů na ploše 2,5 ha. FVE Rabí bude s největší pravděpodobností realizovaná. „Informoval jsem se na stavebním úřadu, životním prostředí i komunikoval s OD Soběšice a vlastníky okolních pozemků. Jedná se o pozemek, kde taková stavba být může, a to i kdybychom se jako obec stavěli na hlavu,“ popsal starosta legislativně procesní rámec výstavby FVE v našem katastru.

Na druhou stranu starosta dodává, že „vychvalovat výstavbu FVE v krajině nemůžeme, ale ani nemůžeme říkat, my to tady nechceme, dělejte si to jinde. Protože v republice FVE budou. Ale pořád je možná lepší, když je 3 ha elektrárna v každém katastrálním území, než když budou 50-100 ha zóny, kde ze zákona budou moci takové stavby být i na sílu.“

Potenciálním přínosem výstavby FVE pro obec by měl být závazek investora připívat po dobu pěti let částkou 200 tisíc korun do obecního rozpočtu. Závazek by měl být součástí oboustranného memoranda, které bude podepsáno během roku 2024. Na toto konto zastupitelstvo na svém jednání 27. listopadu 2023 poměrem 7 pro a 1 proti souhlasilo se záměrem výstavby právě za podmínek uzavření oboustranného memoranda.  

Tereza Freidingerová  
Text byl zaslán do redakce 11. ledna 2024