Třetí setkání rodáků a přátel obcí Rabí, Bojanovice a Čepice za námi

  • Tereza Freidingerová

Pod záštitou města, SDH Rabí a spolku ROSa v sobotu 24. června se v Rabí konal už třetí sraz rodáků a přátel našich obcí. Samotné sešlosti, která probíhala od 14:00 do 18:00 na rábském hřišti, předcházelo v pátek večer divadelní představení Břežanského ochotnického spolku Sluha dvou pánů. Na setkání volně navázala taneční zábava s kapelou Fortuna.

„Vítám všechny přivandrovalce, náplavy a rodáky, kteří jsou nějak spjatí s našimi obcemi Rabí, Bojanovice a Čepice,“ pozdravil starosta Miroslav Kraucher návštěvníky již třetího srazu, na který dorazilo okolo sto padesáti lidí všech věků. Starším k poslechu zahrála početná Oplova dechovka, pro mladší byl připravený skákací hrad, a také cukrová vata, „aby rodiče ulepených dětí nezapomněli na to, že tady byli,“ dodal na vysvětlenou starosta.  

Každého u příchodu přivítali Maruška Jamrichová, Tomáš Nárovec a Drahuška Houdková z ROSy a obtěžkali je upomínkovými předměty města. Kdo chtěl, nechal vzkaz v pamětní knize.  

Pro zájemce byli připravené k nahlédnutí publikace ROSy o společenském životě na Rabí, a také technika obce a hasičů. K vidění byly traktory, bagr, sekačka, hasičská cisterna či čtyřkolka. „Máme tady také dvě historické stříkačky—bojanovickou a rábskou. Bojanovičtí chlapi ji mají v autentickém, dobovém stavu. Není zrenovovaná, což má své kouzlo, svou historickou hodnotu. My rábští jsme jí kdysi zrenovovali,“ vybídl starosta návštěvníky k porovnání dvou více jak sto let starých skvostů.  

Poslední sraz byl v roce 2018, ten první o pět let dříve. „Chceme si připomínat, že jsme z nějakého místa. Z Rabí, Bojanovic a Čepic, a hlavně se chceme potkat s lidmi, se kterými se třeba nevidíme pět let,“ vysvětlil starosta záměr akce. „Když vidím ty lidi, kteří sem přijdou, tak jsou to opravdu rodáci, kteří tu třeba třicet let nežijí a přijdou si sem připomenout čas, který zde trávili,“ dodal Kraucher.  

Jedním z rodáků, kteří na sraz dorazili, byl i sedmdesáti pěti letý Pavel Voska, který nyní žije v Praze. „Mám tady trojí vazbu—přes přeslici, přes meč, a ještě přes ženu,“ vysvětluje rábský rodák. „Rodina mého otce je tady sto padesát a mé mámy dvě stě let. Já se cítím být Rábčanem, je to mé přesvědčení,“ vypráví s jiskrou v oku Voska.  

Rabí opustil v roce 1966, kdy odešel s rodiči do Strakonic. „Pak jsem se přestěhoval do Prahy za studiem a prací, ale pravidelně se sem vracím,“ popisuje svou cestu. Za manželku má také rodačku z Rabí, a proto si zde nakonec pořídili chalupu, jak uzavírá rábský rodák, „abychom tady mohli žít, protože se nám tady líbí.“  Rábský rodák Pavel Voska na třetím srazu 24. června 2023. Foto: tfRábský rodák Pavel Voska na třetím srazu 24. června 2023. Foto: tf


Vstupné jako dar pro mladé hasiče  

Na sraz rodáků i následnou taneční zábavu bylo vstupné dobrovolné. „Výtěžek bude věnován malým hasičům, aby měli na ty pizzy po soutěži, na bazény a tak podobně,“ vysvětlil starosta.  

Družstvo se dalo dohromady loni na podzim a začalo od píky. „My je všichni podporujeme a jsme rádi, že se děti setkávají při svých čtvrtcích zde v Rabí v hasičárně i při akcích jako je tato,“ představil Kraucher novou část SDH Rabí.  

„Je to družstvo, které je složené převážně z dívek, z nichž většina je z Bojanovic. Proto je to rábsko-bojanovické družstvo,“ pokračoval starosta, který poukázal na přínos propojení obou obcí skrze malé hasiče. „Děti spojují tyto dvě obce a rivalita mezi Rabím a Bojanovicemi šla díky tomu do pozadí,“ dodal.  Děti společně se svými vedoucími připravili pro hosty ukázku požárního útoku, a také jedno překvapení v podobě záchrany plyšových obyvatel z hořícího domku.  

Záchrana plyšáků vznikla úplně náhodou,“ vypráví Jana Hozmanová, jedna z vedoucích dětského družstva. „Děti měly sehrát klasický požární útok, ale to trvá půl minuty. Lidi by tam přišli, děti by ukázali, jak běží dopředu, trefí se do terče a konec. Proto jsme chtěli i nějakou zábavu, která trvá déle,“ vysvětluje Jana.

Nácvik scénky záchrany osob a zvířat si děti vyzkoušely jednou, maketu chaloupky ale vedoucí dodělávali ještě v sobotu těsně před začátkem srazu. Nakonec zapálili krabici vedle domku a ten tak zůstal k dalšímu využití.  

Celkem návštěvníci darovali 10.515,- korun. „Je to neuvěřitelná částka. Za kolektiv mladých hasičů všem dárcům moc děkuji a hrozně si vážím takové podpory,“ uvedla druhá z vedoucích družstva Blanka Strolená. „Finance budou určitě využity na nějaký výlet pro děti či jinou aktivitu, o které budou dárci určitě informování. Veliké díky všem,“ dodala Blanka.  

Fotogalerie ze srazu rodáků na fb Města Rabí.   
Video ze setkání z ptačí perspektivy od Radka Sedláčka na YouTube.

Článek vyšel v Rábských novinách č. 56 (14/2).
Tereza Freidingerová
Starosta města Rabí děkuje dobrovolníkům a dobrovolnicím z SDH Rabí za přípravu a realizaci srazu. Foto: tfStarosta města Rabí děkuje dobrovolníkům a dobrovolnicím z SDH Rabí za přípravu a realizaci srazu. Foto: tf  


Záchrana osob a zvířat z hořícího domu v podání mladých hasičů SDH Rabí. Foto: tfZáchrana osob a zvířat z hořícího domu v podání mladých hasičů SDH Rabí. Foto: tf