SDH Bojanovice: Po tvrdé práci v roce 2022 se letos v klidu nadechneme

  • Tereza Freidingerová

Na Tři krále svolali bojanovičtí hasiči valnou hromadu. Starosta sboru František Švehla zhodnotil loňský rok jako nabitý a vydařený po kulturní, sportovní i investiční stránce. Ten nadcházející by proto měl být klidnější a spíše za odměnu. 

Vysoký zájem o činnost místního SDH a o osud obce potvrdila úctyhodná účast na schůzi. Dorazilo 19 členů a členek, budětičtí a rábští hasiči, starosta Rabí Miroslav Kraucher a nehasiči z Bojanovic. Sbor na valné hromadě přijal do svých řad Karolínu Novou a Jana Rajznovera. 

Obvyklé kulturní dění v roce 2022 doplnil první ročník prvomájového běhu z Bojanovic k rábskému kravínu a zpět. „Za mě mohu říci, že to byla velmi povedená akce a těšila se veliké účasti. Po běhu si část lidí ještě vyšlápla na Džbán,“ uvedl František Švehla, který se umístil na třetím místě. Mezi běžci z Bojanovic dokonce na prvním. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílí na přípravě našich akcí. Hlavně těm, co pomáhali s oslavami 110 let SDH. Byla to práce, ne zábava. O to víc mě těšilo, že nebylo žádné remcání, já nemůžu a podobně,“ pochválil hasičský starosta odhodlání a zápal sboru. 

Pod patronátem jednatele Petra Nového a s finanční záštitou města si hasiči kulaté jubileum připomněli 27. srpna 2022. „Pomohli nám také kolegové z Budětic, Rabí, Vlkonic nebo Hejné. Přivezli na oslavu svou techniku a stavěli a bourali s námi stany. Bez této pomoci by to nešlo,“ dodal František Švehla. Protože příští rok Bojanovice čekají velkolepé oslavy 760 let od založení obce, rozhodli se hasiči letošek využít k načerpání sil. „Jestli si uděláme volnější rok, jedině dobře. Proto pouťové posezení bude skromnější a u hasičárny, kde si každý natočí a uřízne podle své chuti,“ vysvětlil plán Petr Nový a doplnil, že vítaní jsou samozřejmě i přespolní. Letní bojanovické posezení zřejmě připadne na sobotu 26. srpna. 

I přes přání klidnějšího roku zůstávají ambice ve sboru vysoké. Hasiči by především rádi přestěhovali stanoviště májky. Zvažovanými místy byl prostor u Božích muk nebo u hasičárny. „Abychom byli v hasičárně a májka na návsi—to není to pravé ořechové. Májka bez táboráku nejde a všichni víme, jaké jsou nyní možnosti dělat na návsi oheň,“ vyložil záměr František Švehla.  

Hasiči by také konečně rádi zrealizovali společné splouváním Otavy, znovu začali pravidelně závodit a posunuli rekonstrukci zbrojnice.   

Zvelebujeme, investujeme   

Hasičárna slouží jako místní klubovna, kulturní dům, volební místnost a jednací sál v jednom. Její vybavenost ale neodpovídala nárokům, které plní. Proto se v loňském roce dočkala nové kuchyňské linky, elektroinstalace, vymalování, dveří a odpadů. „Už nemusíme nosit vodu v kýblech ven. Konečně jí můžeme vylévat do dřezu,“ nadšeně líčil zlepšení komfortu František Švehla. „Bylo by ale záhodno dostat sem ještě i vodu,“ obratem usměrnil svou radost.

Letos je na řadě nový nátěr střechy a sušáku na hadice. Pro venkovní aktivity by sbor rád pořídil dva párty stany, a také výkonnější audio systém a kávovar. Poslední jmenované bylo zřejmě na seznamu priorit nejvýše, protože už při prvním kole prezidentských voleb si mohli voliči dát k rozhodování latte macchiato. 

Co ale sboru stále zoufale chybí, je kvalitní závodní vybavení, zejména padnoucí helmy a savice s krátkými závity. „Máme přilby, u kterých při přeskakování štafetových bariér mám strach, že mi spade,“ hodnotil stav výstroje velitel sboru Radek Polanka. „Nebo při spojování savic se modlím, aby šroubovací matice najela na závit napoprvé a nevypadl gumový těsnící kroužek,“ sdílel své zkušenosti. S takovou výbavou je pak soutěž spíše o zápasu s ní nežli s dalšími týmy. „To vše nám snižuje šanci umístit se na lepším místě. Protože si myslím, že na vysněné místo na bedně máme,“ byl přesvědčen velitel. Přítomný starosta obce na schůzi veliteli přislíbil, že alespoň jednu helmu—pro něj—město zaplatí. 

Obnova výstroje započala už vloni, kdy se podařilo obstarat hasičské mundůry. Členům výboru však chybí ceremoniální stejnokroj a na valnou hromadu dorazili v civilním oblečení. „Máme to tady všechno hezké a pěkné. Ale aby to mělo nějakou úroveň, tak by měli mít alespoň velitel a starosta uniformu,“ otevřel téma v rozpravě řadový člen Vilém Růta. K jeho poznámce se připojil i jednatel sboru. „Ať má alespoň Fanda novou společenskou uniformu,“ vyslovil na závěr schůze přání pro letošní rok Petr Nový.