Schůze čepického SDH: „Naše hlavní činnost je stmelování obce“

  • Tereza Freidingerová

Leden je v hasičském kalendáři obvykle spojen se schůzemi ve vyhřátých klubovnách a hasičárnách a sobota 13. ledna 2024 patřila valné hromadě čepického SDH. Dorazilo dvacet lidí včetně čtyř hostů z Rabí a Bojanovic. Začalo se po sedmé a po osmé už se k příjemné náladě servírovaly i jemné párky.

Komorní setkání v klubovně čepického tábořiště zahájil starosta místního SDH Pavel Dlouhý dle tradice minutou ticha. „Náš sbor nepatří mezi ty velké, ale není ani malý,“ pokračoval Dlouhý. Celkem je ve sboru třicet sedm dospělých hasičů a hasiček a šest dětí, což je přibližně polovina všech obyvatel Čepic.

„Naší hlavní činností je stmelovat obec, aby, co se týče společenských akcí, nezanikla,“ uvedl Dlouhý svůj opravdu dlouhý seznam společensko-kulturních akcí, které pod hlavičkou čepických hasičů v loňském roce proběhly, a které místní čeká i letos.

Kulturní kalendář začíná hned z kraje ledna tříkrálovou sbírkou a pokračuje v únoru masopustem, v březnu bálem, v dubnu májkou, v červnu poutí na svatého Antonína, v červenci srazem harmonikářů, v srpnu dětským dnem, v září dokempnou, v listopadu přípravou adventní výzdoby a v prosinci nabitým adventem. Letos si Čepičtí přidali 4. listopadu výlet do Divadla Bez zábradlí. Naopak velká voda zhatila plány na vánoční splouvání Otavy.

Velitele zastoupivší člen Miloslav Marek seznámil přítomné se stavem financí a techniky. „Finance jsou v pořádku a co se týče hasičské techniky, tak tu jsme letos nevyužili,“ konstatoval Marek. „Tu máme zazimovanou už několik let na horší časy. Tak doufáme, že ji letos vyzkoušíme, jestli vůbec funguje,“ dodal.

Návštěva z obce, starosta Miroslav Kraucher, vyřídil zdravici bojanovických hasičů, kteří schůzovali den předem, a přislíbil Čepickým každoroční příspěvek, který bude letos navýšen. „Dostanete také 20 tisíc jako ostatní spolky. Obec vám pomůže s běžnou pomocí a finanční příspěvek na vaše tradiční akce, jako jsou harmonikáři, budete mít u nás garantovaný,“ doplnil Kraucher a zároveň místní vyzval, ať dál šetří příjmy z provozu tábořiště, obec bude šetřit také. „A když to půjde, tak začneme dělat na věcech, které jsme si předsevzali,“ narážel starosta na plán přebudování místní klubovny.

„Šetříme, šetříme,“ odvětil Dlouhý. „Celý projekt je teď v návrhu, kdy řešíme, jak bude klubovna vypadat. Už jsme měli jednání ohledně tvaru a využití a nyní jsme ve fázi zapracování našich připomínek,“ osvětlil Dlouhý stav záměru.

Závěrem svou zdravici za rábské hasiče připojil i jejich velitel Václav Hejpetr ml., který Čepickým popřál mnoho sil do nového roku.

Tereza Freidingerová (RN)  
text byl do redakce zaslán 16. ledna 2024


Schůze byla zahájena minutou ticha za zesnulé kolegy hasiče a hasičky. Foto: tfSchůze byla zahájena minutou ticha za zesnulé kolegy hasiče a hasičky. Foto: tf


Starosta Miroslav Kraucher přislíbil navýšení každoročního příspěvku sboru z 15 tisíc na 20 tisíc. Foto: tfStarosta Miroslav Kraucher přislíbil navýšení každoročního příspěvku sboru z 15 tisíc na 20 tisíc. Foto: tf


Výroční schůze SDH Čepice. Foto: tfVýroční schůze SDH Čepice. Foto: tf