Rábské náměstí ozdobil dřevěný betlém

  • Tereza Freidingerová

Tak trochu obdivně jsme v Rabí pokukovali po okolních dřevěných betlémech, které v době adventní zdobily návsi a náměstí. Náš hezký slaměný už dosluhoval, a proto jsme se na výroční schůzi Rabského okrašlovacího spolku rozhodli, že objednáme vyřezání dřevěných soch a nový betlém představíme na rozsvícení stromku v Rabí 3.prosince 2023.

Dřevěný betlém není zrovna levná záležitost, ale vydělali jsme peníze na Nebíčku a peklíčku v prosinci 2022 a neváhali jsme je použít právě na něj.

Nakonec se nám do Štědrého dne podařilo instalovat všechny sochy, tak jak byly objednány. Sice vítr několikrát převrátil zastřešení jesliček, a dokonce se andělovi ulomilo křídlo, ale vše půjde spravit a věříme, že betlém bude dělat každoročně radost všem našim občanům.

Marie Jamrichová, (ROSa)  
text byl zaslán do redakce 4. ledna 2024