Mezinárodní den matematiky v MŠ Rabí

  • Tereza Freidingerová

V naší mateřské škole se poprvé v historii slavil Mezinárodní den matematiky, který se konal pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a připadl na 14. března. Cílem bylo dětem představit matematiku z jiné perspektivy a umožnit každému zažít alespoň drobný úspěch.

Bylo nachystáno celkem osm různých úkolů, z nichž šest děti plnily v interiéru školky a dva venku v přírodě. Ve třídě byly připraveny úkoly pro rozvoj početních dovedností, logického myšlení a prostorové představivosti. Děti vytvářely obrázky pomocí geometrických tvarů, podle návodu skládaly lego, počítaly různé předměty kolem sebe, dělily celek na části a modelovaly. Venku si každý mohl vyzkoušet své schopnosti ve zrakové analýze a syntéze tím, že pozoroval okolní přírodu a snažil se identifikovat různé prvky, tvary a vzory. Hra piškvorky, která následovala, měla děti učit různé strategie a taktiky, jak překazit soupeřům cestu k vítězství.

Při plnění úkolů byla podporována přirozená zvídavost dětí. Pedagožky pečlivě sledovaly reakce dětí na jednotlivé úkoly a dobu, po kterou udržely svou pozornost. Celkově lze říci, že se Mezinárodní den matematiky stal pro všechny novým zdrojem zábavy a bádání. A nepochybně posílil vztah dětí k matematice, učení a objevování.

Hana Nováková (MŠ Rabí)
text byl zaslán do redakce 8. dubna 2024

Děti se učily stavět z lega podle návodu a přitom určovat různé tvary. Foto: archiv MŠ Rabí  Děti se učily stavět z lega podle návodu a přitom určovat různé tvary. Foto: archiv MŠ Rabí  

Jednou ze zapeklitých rébusů bylo sestavení geometrické mozaiky podle vzoru. Foto: archiv MŠ Rabí  Jednou ze zapeklitých rébusů bylo sestavení geometrické mozaiky podle vzoru. Foto: archiv MŠ Rabí  

Děti se učily základní poměry například půlením modelínových válečků. Foto: archiv MŠ RabíDěti se učily základní poměry například půlením modelínových válečků. Foto: archiv MŠ Rabí  

Dvě matematické výzvy čekaly na děti na školkové zahradě. Foto: archiv MŠ Rabí  Dvě matematické výzvy čekaly na děti na školkové zahradě. Foto: archiv MŠ Rabí  

A za svůj výkon byly děti a celá  mateřinka odměněny krásným certifikátem. Foto: archiv MŠ RabíA za svůj výkon byly děti a celá  mateřinka odměněny krásným certifikátem. Foto: archiv MŠ Rabí