Krátké ohlédnutí za rokem 2022 z pohledu myslivosti

  • Tereza Freidingerová

Myslivecký spolek Březinka působí na území o rozloze 790 ha a bude pokračovat i v následující dekádě. Dne 17. března 2023 se spolek dohodl s Honebním společenstvím Rabí na prodloužení pronájmu rábské honitby na dalších deset let. Kromě lovu místní zvěře a péče o ní a likvidace sražených kusů Březinka pořádá i vyhlášený myslivecký ples, který i letos proběhne na Boží hod.

Myslivecký spolek Březinka Rabí vykonává právo myslivosti celkově na 790 ha. Z toho na 649 ha zemědělské půdy, 101 ha lesní půdy, 27 ha vodních ploch a 13 ha půdy ostatní. Pro zajímavost lze uvést, že sousední budětická honitba zahrnuje 1 496 ha a žichovická 647 ha.

Myslivecký spolek čítá 14 členů a chová 3 psy s loveckou upotřebitelností (ohař, honič a teriér).  

V loňském roce 2022 bylo uloveno 5 kusů srnčí, 2 kusy dančí a 2 kusy černé zvěře, jakož i 7 lišek. V důsledku srážky s motorovým vozidlem na silnici č. 169/II vedoucí z Horažďovic do Sušice uhynulo 15 kusů srnčí zvěře.

Smlouva na pronájem honitby mysliveckému spolku na dalších deset let (tj. od 17. března 2023 do 17. března 2033) byla schválena valnou hromadou Honebního společenstva Rabí dne 17. března 2023.

Ve výboru rábského Honebního společenstva zasedají: Miroslav Kraucher (starosta), František Švehla (místostarosta), Vladimír Barborka, Jaroslav Pechanda, Marie Jamrichová, Marie Růtová a Stanislav Svatoš (členové).

Vedení mysliveckého spolku má následující složení: Jaroslav Hreňák (předseda), Michal Marek (místopředseda), Tomáš Ostádal (hospodář), Zdeněk Svatoš (jednatel), Libor Potužník (pokladník), Jan Maxa (předseda revizní komise), František Jícha a Josef Svatoš (členové revizní komise), Michal Marek, František Švehla (myslivecká stáž).

Největší společenskou akcí spolu v loňském roce byl myslivecký ples s opravdu bohatou tombolou, který se konal 25. prosince 2022. Všem výhercům srdečně blahopřejeme a všechny příznivce myslivosti a přátele přírody opět rádi přivítáme na našem dalším plese, který proběhne v rábském kulturním domě opět tradičně na první svátek vánoční.

Josef Tauchen, MS Březinka Rabí, z.s.


Nejlepším dlouhodobým lovcem našeho spolku je Josef Svatoš. (Foto: archiv MS Březinka Rabí) Nejlepším dlouhodobým lovcem našeho spolku je Josef Svatoš. (Foto: archiv MS Březinka Rabí)


Příprava tomboly na mysliveckém plesu konaném 25. prosince 2022 v KD Rabí. (Foto: archiv Josefa Tauchena) Příprava tomboly na mysliveckém plesu konaném 25. prosince 2022 v KD Rabí. (Foto: archiv Josefa Tauchena)Členové Březinky pro výherce nachystali bažanty, srnčí nebo kančí. (Foto: archiv Josefa Tauchena) Členové Březinky pro výherce nachystali bažanty, srnčí nebo kančí. (Foto: archiv Josefa Tauchena)