Kniha „Habsburská šlechta“ nejen o Lambercích – bývalých majitelích Rabí

  • Tereza Freidingerová

Na den 11. listopadu 2023 připadlo sto páté výročí rezignace posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. S jeho odchodem se nástupnické státy staly republikami, byly zakázány šlechtické tituly i erby a k ukončeny nobilitační procesy (udělování šlechtických titulů, pozn. redakce). Dějinám doby vlády Habsburků se věnuje historik Jan Županič z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ve své knize Habsburská šlechta: Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém devatenáctém století.

Proč je kniha zajímavá i pro nás, co žijeme v Rabí? Jan Županič věnuje podrobnou pozornost i knížeti Gustavu Joachimu Lambergovi (1812-1862), majiteli panství Rabí, proslulého nekonformním způsobem života.  

Kdo se začte do „lamberských řádek“, se může dozvědět o jeho mládí a spiklenectví proti korunnímu princi Ferdinandovi. Ale i o tom, jak, byť přiměřeně stavovsky ženat, udržoval dlouholetý vztah s dcerou panského šafáře Kateřinou Hrádkovou z Čejkovic, s níž měl devět nemanželských dětí. A i o tom, jak ho jeho bouřlivá minulost dostihla, když na sklonku života sice odkázal rodový majetek jedinému manželskému synovi, ale dědictví se stalo předmětem soudních sporů a jeho důsledky vyústily v právní akt v té době málo obvyklý - degradaci Lambergů z knížecího do hraběcího stavu.

Na téměř devíti stovkách stran se lze kromě Lamberků do nejmenších podrobností seznámit i se strukturami procesu nobilitace, hierarchie šlechtických titulů, vojenských i civilních řádů a podmínek jejich udílení, nobilitace žen či osob dle jiné konfese než katolické, kategorizace šlechty (podnikatelská, taláru, duchovenstvo).

Nechybí analýza právní problematiky případů zisku i ztráty a dobrovolné rezignace na šlechtictví. Popsány jsou osudy významných osob, jejichž zásluhy zakládaly důvod k povýšení do šlechtického stavu a držbě erbu i jejich úsilí (v některých případech i za cenu nepříjemností s podvodnými genealogy, kteří měli pomoci prokázat dříve údajně ztracené šlechtictví), které někdy nebylo úspěšné.

Kniha Habsburská šlechta: Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém devatenáctém století je bezpochyby výjimečná - lze říci, že se jedná o autorovo celoživotní dílo. Oba pánové – historik Jan Županič a ilustrátor knihy Michal Fiala – si zaslouží velký respekt.

Knihu je možné zapůjčit například ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.  

Stanislav Vaněk  
nezávislý publicista a člen České heraldické a geneologické společnosti

Text byl zaslán do redakce 9. listopadu 2023 čtenářem RN
editace pro zaměření RN – Tereza Freidingerová