FVE Rabí? Fotovoltaika se chystá i tady

  • Tereza Freidingerová

Obnovitelné zdroje energie budou tvořit velkou část energetického průmyslu. Elektrickou energii potřebujeme všichni a takřka neustále. Když nám přestane proudit do domácnosti, jsme na pokraji kolapsu. Řešení jsou jednoduchá. Voda, vítr, slunce, atom a končící uhlí. Pokud se některé z řešení dotýká jednotlivce, může nastávat problém. Jakou optikou budeme nahlížet na plánovanou výstavbu fotovoltaické elektrárny v Rabí? Mezi Bojanovicemi a Rabím by mělo sluníčko napájet síť s výkonem 3.006,30 kWp prostřednictvím 5.466 kusů panelů umístěných na ploše 2,5 ha. Bude se nás to také dotýkat? To je jen jedna z mnoha otázek, které si jistě budeme pokládat.

Solární panely se stávají běžnou součástí našich pohledů nejen ve městech, ale i v krajině. Není tak dávno doba, která do jisté míry ovlivnila negativní pohled veřejnosti na solární barony, kteří si ruku v ruce s politiky zajistili nesmyslné výkupní ceny. Tyto investice již pár let vydělávají pěkné peníze, i když sluníčko svítí jen 100 dní v roce. V téhle době jsme na startu nové éry, která jde také ruku v ruce s politikou všech unijních států. Ty (včetně Česka) se shodly , že budeme snižovat emise CO2, které mimo jiné vznikají i při výrobě elektrické energie. FVE (fotovoltaická elektrárna) je jedním ze způsobů, jak se k cílům snižování  dostat.

Téma se nás dotýká tím více, protože se chystá výstavba jedné FVE přímo v našem katastru. Konkrétně na východním svahu Březiny v sousedství samot U cihelny mezi Rabím a Bojanovicemi.

Investor ZENERGO Energy s.r.o. má povoleno od vlastníka distribuční sítě firmy ČEZ připojit a napájet místní síť výkonem až 2,8 MWp (megawat peak) z FVE umístěné na půdě ochranné třídy V (nejnižší kvalita). Od výkonu 1 MWh se jedná o veřejný zájem, který zjednodušuje výstavbu. Investor začal jednat s městem. Dalo by se říct, že chce navázat spolupráci a nechce být v nějakém zásadním sporu s veřejností, kterou zastupujeme. Pravděpodobně, když si „dupne a usmyslí“ elektrárnu postavit, tak jsou karty legislativou rozdané v jeho prospěch. Státní a evropská politika je těmto projektům nakloněna.

Máme zřejmě dvě možnosti, jak na celou problematiku nahlížet. Jelikož je mnoho argumentů pro i proti výstavbě, zastupitelstvo zatím nevydalo jasné stanovisko. Projekt je v tuto chvíli ve fázi studie a plánu. A i my jsme ve fázi hledání pozice, kterou k němu zaujmout. Zastupitelstvo se chystá se do diskuze nejenom odborníky a investora, ale veřejnost. Objektivní informace nám mohou usnadnit zastávat nějaký postoj a zastupitelstvu shrnout vše do objektivního usnesení, které bude reflektovat pohled většiny. 

Text vyšel v Rábských novinách č. 56 (14/2) v červenci 2023.     
Miroslav Kraucher, starosta


Plánované rozmístění FVE Rabí. Zdroj: ZENERGO EnergyPlánované rozmístění FVE Rabí. Zdroj: ZENERGO Energy