Akce pro děti z Rabí, Bojanovic a Čepic připravujeme spolu

  • Tereza Freidingerová

Místní děti a rodiče chystají ruku v ruce sportovní akce, výlety a tvořivé dílničky, které vymysleli na zářijovém setkání v Rabí. Do Vánoc uspořádají tři události, po Novém roce plánují dětskou školičku lyžování, workshop slackline a aktivity na všestranný tělovýchovný rozvoj. Nové aktivity pro děti budou respektovat tradiční akce místních spolků, na některé z nich chceme přirozeně navázat.

Setkání aktivních dětí a rodičů z Rabí, Bojanovic a Čepic vyvolaly po domluvě s rabskou radnicí a spolkem ROSa Anna Svobodová, Jana Hozmanová a Tereza Freidingerová z iniciativy Spolu v Pošumaví.

Tato iniciativa se snaží podporovat obyvatele z Pošumaví, aby sdíleli a řešili svá každodenní témata, radosti i starosti, zájmy a zvelebování společného prostoru spolu. V Rabí se koncem září poprvé sešlo 12 dětí a 11 dospěláků. Dohodli se, že do konce roku 2023 uspořádají desetikilometrový naučný pěší výlet do okolní krajiny (29. 10)., výtvarnou dílničku ve spolkovém domě Rabí před tradičním svatomartinským průvodem (11. 11.) a vánoční sportovně laděnou akci s diskotékou v KD Rabí (16. 12.).

Děti s rodiči k těmto závěrům dospěli po hodinové diskuzi, v níž společně sdíleli vše, co by chtěli společně zažívat a na čem by se chtěli sami podílet. Kromě těchto aktivit jmenovali například bojovky a poznávačky v přírodě, lodní sporty, střelecké aktivity, podporování vztahu ke knihám a akce v knihovně, výlety do vzdálenějších míst ČR nebo obnovení akcí na „hlinovatkách“.
Některé z těchto akcí chtějí organizovat až v příštím roce, nyní si musí děti i rodiče vzájemnou spolupráci osahat a vyzkoušet. Do diskuze v rámci pracovních skupin, které budou organizovat akce ještě letos, se mohou přidat všichni další obyvatelé se zájmem o téma. Schůzka k naplánování a upřesnění říjnového pěšího výletu se uskutečnila 2. 10. Půjdeme na výlet ve stylu putování za pokladem, přes kapli Všech svatých k Vintířově studánce na Džbán. Čekají nás dobrodružné kešky a buřty. Sraz 29.10. v 9:00 na rábském náměstíčku.  Těšíme se!  

Schůzka k dořešení průběhu kreativní dílničky před svatomartinským průvodem proběhne 9. 10. v 13:30. A nakonec schůzka, při které budeme řešit organizaci vánoční sportovní diskotéky, se uskuteční 16. 10. v 17:00. Všechny schůzky, kde domlouváme průběh akcí, probíhají ve spolkovém domě v Rabí. Jste srdečně zváni! 

Anna Svobodová, Rabí
text vyšel v RN č. 57, 5. října 2023